Lokální server

Jazyk PHP se nezpracovává u nás v počítači, ale někde na serveru, kam směřuje náš požadavek. Server spustí dané příkazy, na základě čehož se vytvoří (většinou) HTML skript, který se odešle zpět k nám do počítače a my si ho zobrazíme.

Z tohoto důvodu nejsme schopni spouštět si PHP příkazy jen tak, jako klasické HTML stránky, ale potřebujeme lokální server.

Nejjednodušším příkladem je program XAMPP. Ten si stáhneme zde a nainstalujeme. Program se nás zeptá na části, které chceme nainstalovat – doporučuji tam nechat zaškrtnuté vše, něco se nám totiž ještě později bude hodit.

Po instalaci si XAMPP spusťte a vyberte si jazyk. V další nabídce si najeďte na řádek , kde je modul Apache a klikněte na tlačítko start.

Poté můžeme tento panel zavřít.

Nyní, když nám Apache (server) běží, zkusíme otevřít ve webovém prohlížeči následující url: http://localhost/. 

Nyní se náš počítač chová, jako by na něm běžel skutečný server. Složka, které se chová jako root (základní adresa) je na místě vaší instalace xamppu ve složce htdocs (v mém případě C:\xampp\htdocs).

Pokud tedy vytvoříte v tomto adresáři složku test a do ní umístíte obrázek obr1.jpg (C:\xampp\htdocs\test\obr1.jpg), pak můžete otevřít url tohoto obrázku – http://localhost/test/obr1.jpg

Následující kapitola